mobile logo

Fundusze unijne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny.

posted on 25 września 2014 / IN ogólnopolskie /

Fundusze unijne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny.

EFRR wspiera programy, które ukierunkowane są na rozwój regionalny, zmiany gospodarcze, wzrost konkurencyjności oraz współpracy terytorialnej w całej Unii Europejskiej. Modernizujące priorytety finansowania obejmują struktury gospodarcze, tworzenie trwałych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, rozpowszechnienie badań i innowacji, rozwój ochrony środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Inwestycje w infrastrukturę odgrywają również bardzo ważną rolę, zwłaszcza w najmniej rozwiniętych regionach.

EFS koncentruje się na czterech głównych obszarach: poprawie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, zwiększaniu dostępu do zatrudnienia i uczestnictwa w rozwoju rynku pracy, wzmacnianiu integracji społecznej poprzez zwalczanie dyskryminacji i ułatwianie dostępu do rynku pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji życiowej, oraz promowanie partnerstwa dla reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej.

To dwa z bardziej popularnych instrumentów finansowania jakie oferują nam fundusze unijne w Polsce.