mobile logo

Fundusze unijne, a programy regionalne.

posted on 6 listopada 2014 / IN ogólnopolskie /

Na podstawie zapisów w projekcie o Umowie Partnerstwa, w Polsce będzie realizowanych piętnaście programów regionalnych. Kwota jaka została przyznana na ich realizację stanowi 60% środków pieniężnych z europejskich funduszy strukturalnych, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny w jednej z rodzajów obszarów.

Dla regionów gorzej rozwiniętych przyznano inne fundusze europejskie o innych stawkach. Wartości te stanowią wypadkową rozbioru opierającego się sposobach wykorzystywanych w Komisji Europejskiej. Na składowe składają się również inne fundusze europejskie wynikające z rozdzielenia rezerw programowych, stanowiące fundusze dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i odrębnych Obszarów Strategicznych Interwencji (OSI).

Co dla województwa mazowieckiego?

Fundusze europejskie dla mazowieckiego regionalnego programu operacyjnego wynoszą prawie 60% środków przewidzianych dla tego obszaru oraz stanowią 2 087,9 mln euro. Kolejne 40% wartości funduszu strukturalnego województwa mazowieckiego daje 1,7 mld euro.