mobile logo

Formy finansowania – fundusze unijne

posted on 10 listopada 2014 / IN ogólnopolskie /

Beneficjenci: małe firmy

Mogą uzyskać finansowanie z Unii Europejskiej poprzez dotacje, pożyczki i gwarancje. Dotacje mogą zapewnić bezpośrednie wsparcie, podczas gdy inne środki dostępne w ramach programów zarządzanych na szczeblu krajowym stanowią pośrednie wsparcie, które również są niezwykle przydane dla wielu mniejszych przedsiębiorstw. Inne środki prócz możliwości finansowania z UE małych firm dają również szansę na fundusze unijne dla organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Mogą one kwalifikować się do finansowania, pod warunkiem, że są aktywne w obszarach polityki UE na zasadzie non profit. Ponadto istnieje możliwość finansowania przez fundusze unijne w obszarze działalności młodzieżowych organizacji pozarządowych.

W ich przypadku wyróżniamy dwa główne rodzaje finansowania:

  • Lifelong Learning Programme – możliwości korzystania z programu Erasmus. To forma wsparcia dla absolwentów, uczniów szkoły średniej i studentów. Dzięki temu mają oni możliwość kształcenia zawodowego w innym kraju.
  • Program Młodzież w działaniu – współfinansowanie projektów, które zachęcają do zaangażowania obywatelskiego, wolontariatu i szerszej perspektywy wielokulturowej.