mobile logo

Etap zrealizowania programów na dzień 24 maja 2015 roku

posted on 26 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Zgodnie z danymi wygenerowanymi przez Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13, od momentu rozpoczęcia wdrażania programów do dnia 24 maja 2015 roku złożonych zostało blisko 301,7 tysięcy zgłoszeń (poprawnie uzupełnionych względem formalnym) na łączną sumę wsparcia (dotyczy środków unijnych, jak również środków krajowych) 613,3 mld złotych.

Podczas tego samego okresu podpisanych zostało z beneficjentami aż 106,06 tysięcy umów na dotację na sumę 410,3 mld złotych kosztów kwalifikowalnych, zawarto w tej kwocie również wsparcie w części Unii 288 mld złotych, co stanowiło 102,6% alokacji w przedziale lat 2007-2013. Koszty związane z wydatkami na rzecz beneficjentów uznane za kwalifikowalne wynikające z przyjętych wniosków o dofinansowanie wyniosły blisko 339,3 mld złotych, natomiast we fragmencie wsparcia Unii Europejskiej 240,7 mld złotych.