mobile logo

Etap wykonania programów na dzień 19 lipca 2015 roku

posted on 21 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Na podstawie informacji zgromadzonych i przetworzonych poprzez Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13 rozpoczynając od momentu wcielenia w życie programów do 19 lipca 2015 roku. Złożonych zostało aż 301,8 tysięcy aplikacji zgłoszeniowych (które uzyskały poprawną ocenę we względzie formalnym), dotyczy to projektów na całkowitą kwotę wsparcia finansowego (ze środków unijnych, jak również środków krajowych) 613,6 mld zł.

Jednocześnie doszło do zawarcia umów z odbiorcami dofinansowania w liczbie 106 297 umów na kwotę 410 mld zł. Były to wydatki kwalifikowalne, wraz z dofinansowaniem w części Unii Europejskiej 288,3 mld zł stanowiącym 102,3 % alokacji na przedział lat 2007-2013. Kwota kosztów odbiorców dofinansowania określonych jako kwalifikowalne, która wynika z złożonych zgłoszeń w sprawie zapłaty wynosiła 348,4 mld zł, z kolei we fragmencie wsparcia finansowego Unii Europejskiej 246,9 mld zł. Etap wprowadzenia programów operacyjnych na szczeblu krajowym oraz regionalnym wykonywanych zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 19 lipca 2015 roku.