mobile logo

Etap sfinalizowania postanowień programowych – na okres 3 maja 2015 rok

posted on 4 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK przeprowadził analizę poziomu wykonania programów, sprawa dotyczy stanu na dzień 3 maja br. Na podstawie informacji obrazujących stan na lipiec 2013 roku, czyli od momentu rozpoczęcia wdrażania programu, aż do dnia 3 maja br. wpłynęło już blisko 302 tysiące wniosków, które są poprawne w kwestii formalnej. Chodzi tutaj o wnioski, które dotyczyły całkowitej kwoty wsparcia (na podstawie środków pochodzących z UE i kapitału krajowego). Łącznie kwota złożonych wniosków przekroczyła 613 miliardów złotych. Równocześnie tego samego roku doszło do podpisania niemalże 106 tysięcy umów pomiędzy beneficjentami a stroną udzielają wsparcia. Kwota tych podpisanych umów wynosiła blisko 410 miliardów złotych (wydatki kwalifikowane). W tej sumie znajduje się wsparcie stanowiące część: 287,7 miliardów złotych. Jest to aż 102,5 % kwoty przeznaczonej na lata 2007-2013.