mobile logo

Ekonomia społeczna – RPO Mazowieckiego

posted on 1 lutego 2016 / IN mazowieckie /

Z inicjatywy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ogłoszono konkurs zamknięty, który realizowany będzie zgodnie z Osią priorytetową IX Wspieranie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem, w ramach Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych zostanie zrealizowane w terminie od 29 lutego 2016 roku do 07 marca 2016 roku.

Wnioski kierować należy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Dotacje na rzecz projektów skierowane są jedynie dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jakie przekazały wniosek dotyczący przeprowadzenia procesu akredytacji, przy zastrzeżeniu, iż umowa dotycząca dofinansowania podpisana zostanie tylko z OWES, jaki dysponuje akredytacją ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wobec rodzajów usług pomocy ekonomii społecznej, które przewidziane są w ramach konkursu. Status akredytowanego OWES zostanie potwierdzony podczas podpisywania umowy o dotację.

Dotacja umożliwi m.in. finansowanie tworzenia miejscy w sektorze ekonomii społecznej na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.