mobile logo

Edukacyjne podejście do zasad biznesu – spotkanie z Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

posted on 22 maja 2015 / IN lubelskie /

Za sprawą wsparcia finansowego którego pula wyniosła przeszło 20 mln złotych w Programie Rozwój Polski Wschodniej, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie utworzono Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz. W obecnej sytuacji możliwe jest prowadzenie badań nad transportem, mechaniką, prototypowaniem, psychologią eksperymentalną i bezpieczeństwem żywności.

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz zostało wyposażone w 4 innowacyjne sale laboratoryjne: dwa z nich pozwalają na realizowanie badań z dziedziny transportu (diagnostyka budulców oraz konstrukcji i badania nad systemami mechanicznymi), istnieje też laboratorium przeznaczone do badań nad środkami szkodliwymi, które zawarte są w wyrobach rolniczych oraz produktach spożywczych, kolejne laboratorium przeznaczone jest do badań nad psychologią eksperymentalną. Wysoki standard wyposażenia nowopowstałych laboratoriów da firmom oraz grupom naukowym możliwość realizacji analiz na zasadzie partnerstwa, którego rezultaty będą widoczne na zadzie praktyki gospodarczej.