mobile logo

Działanie I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej – konkurs

posted on 12 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Ogłoszono konkurs przeznaczony dla Pośredników Finansowych zgodnie z Działaniem I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej. Inicjatorem akcji konkursowej jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który pełniąc funkcję beneficjenta projektu wykonywanego na zasadach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, w Programie Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Konkurs ma wyłonić kandydatów na Pośredników Finansowych, którzy będą pracować na rzecz realizacji projektu.

W związku z konkursem Bank Gospodarstwa Krajowego przyzna pomoc w formie Pożyczki Globalnej na rzecz Pośredników Finansowych, którzy zostaną wybrani według zasad i kryteriów określonych przez Regulamin konkursu, który udostępniono na stronie www BGK. Całkowita suma pomocy, jaką przewiduje Bank w związku z konkursem, to aż 20 000 000 zł. Aplikacje w związku z dopuszczeniem do udziału w konkursie należy złożyć od dnia 25 maja od godziny 8:00 do dnia 8 czerwca 2015 roku do godziny 16:00.