mobile logo

Dotacje dla firm – kto zyska?

posted on 25 listopada 2014 / IN ogólnopolskie /

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR mają być przedsiębiorstwa (zwłaszcza mikro- i średnie). Skorzystają również uczelnie i jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz przedmioty zrzeszające (konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

Na najistotniejsze założenia Programu dotacje dla firm składają się:

  • realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki
  • wspieranie projektów od pomysłu do rynku
  • koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji
  • wspieranie ekoinnowacji
  • preferencje dla klastrów kluczowych

Poniżej znajdują się przykładowe typy projektów zakwalifikowane do osi priorytetowej I, które będą finansowane ze środków unijnych:

  • Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe: wsparcie

udzielane jest na wykonanie prac B+R (programy sektorowe, projekty aplikacyjne).

  • Projekty B+R przedsiębiorstw: od samego początku badań, aż po

etap, gdy nowe rozwiązanie będzie nadawać się do skomercjalizowania w formie produktu/ usługi/ technologii/ procesu.

  • Prace badawczo-rozwojowe z udziałem funduszy kapitałowych