mobile logo

Dokumentacja planistyczna w sprawie Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej – dofinansowanie

posted on 25 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Opracowywane zostały dokumenty planistyczne na rzecz form ochrony przyrody, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin. Ogłoszony został w związku z tym nabór wniosków w sprawie wsparcia finansowego, który potrwa w terminie od 24 sierpnia 2015 do 23 października 2015. Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego w perspektywie lat 2014 – 2020 sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego, to właśnie z jego inicjatywy został ogłuszony nabór wniosków w sprawie dofinansowania projektów zgodnie 6. Osią priorytetową Dziedzictwo regionalne, Działaniem 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, której Typ projektu to C, który związany jest z opracowaniem dokumentacji planistycznej na rzecz form ochrony przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin.

Wnioski w sprawie dofinansowania należy kierować do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do Departamentu Funduszy Europejskich w Krakowie. Aplikacje w sprawie pomocy finansowej na rzecz realizacji projektu i załączniki powinno się opracować i przekazać systemem elektronicznym e-RPO.