mobile logo

Czynności systemowe związane z polepszeniem bezpieczeństwa na rzecz komunikacji oraz ruchu drogowego

posted on 15 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Dnia 12 maja 2015 roku doszło do podpisania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów odnośnie wyznaczenia na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji oraz harmonizacji kryteriów bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym. Funkcję Pełnomocnika, która zawiera się w randze sekretarza stanu, przejął Paweł Olszewski, został on powołany przez Premier Ewę Kopacz.

Do głównych zadań Pełnomocnika należy wykonywanie analizy, oceny oraz wdrożenia sugestii i poleceń, które związane są z przeglądami terenów istotnych pod względem ulepszenia poziomu bezpieczeństwa na rzecz transportu i ruchu drogowego w naszym kraju. Zadania przez Pełnomocnika będą wykonywane przy współpracy wraz z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i innymi instytucjami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa transportu. Ponadto Pełnomocnik odpowiada za kierowanie w stronę organów administracyjnych rekomendacji, zaleceń oraz opinii. Nowe rozporządzenie obowiązuje od dnia jego ogłoszenia