mobile logo

Czym są fundusze unijne?

posted on 10 listopada 2014 / IN ogólnopolskie /

Unia Europejska zapewnia środki finansowe oraz fundusze dla szerokiej gamy projektów, programów obejmujących takie dziedziny życia jak:

  • edukacja
  • zdrowie
  • ochrona konsumentów
  • ochrona środowiska
  • pomoc humanitarna

Fundusze unijne są zarządzane wedle ścisłych zasad i przepisów, aby zapewnić istnienie ścisłej kontroli nad tym, jak są wykorzystywane. Ponadto fundusze unijne muszą być wydatkowane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.
Finansowanie jakie oferuje nam Unia Europejska jest skomplikowane, ponieważ istnieje wiele różnych rodzajów programów zarządzanych przez różne organy. Ponad 76% środków z budżetu unijnego jest zarządzanych przez kraje członkowskie. Obejmuje to fundusze strukturalne – które finansują politykę regionalną, programy społeczne i edukacyjne, a także rolnictwo (w tym wsparcie finansowe dla rolników). Unia Europejska poprzez swoje fundusze oferuje wsparcie dla instytucji państwowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Przy czym postępowanie o fundusze i dofinansowania jest prowadzone w każdym z przypadków w odmienny sposób.