mobile logo

Czym jest Fundusz Spójności – fundusze unijne?

posted on 11 września 2014 / IN ogólnopolskie /

Fundusz Spójności przyczynia się do interwencji w dziedzinie ochrony środowiska i transeuropejskich sieci transportowych. To odnosi się do państw członkowskich o dochodzie narodowym brutto (DNB) poniżej 90 % średniej w Unii Europejskiej. Jako taki, obejmuje wszystkie z 12 -stu nowych państw członkowskich, a także Grecję i Portugalię. Hiszpania jest również zakwalifikowana do Funduszu Spójności, ale w okresie przejściowym ( tzw. „wycofywanie”).

 

Nowe podejście strategiczne

Ta sekcja, która składa się na fundusze unijne wyjaśnia współgranie na różnych szczeblach politycznych – europejskim, krajowym i regionalnym – w ustalaniu priorytetów dla funduszy strukturalnych i wytycznych dotyczących realizacji projektów regionalnych. Ogólnie rzecz biorąc, priorytety nadrzędne dla funduszy strukturalnych są realizowane na poziomie Unii Europejskiej, a następnie wykonywane jest przekształcenie na priorytety krajowe przez państwa członkowskie i ich regiony.

Na poziomie Unii Europejskiej nadrzędne priorytety są ustalone w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW).