mobile logo

Cyfrowa Polska zapewniająca e-rozwój kraju

posted on 26 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Przeprowadzenie procesu cyfryzacji w sektorze publicznym stanowi impuls niezwykle potrzebny dla polskiej gospodarki. E-rozwój kraju to bardzo ważny element Planu Odpowiedzialnego Rozwoju – informacje te zostały przedstawione przez wiceministra Adama Hamryszczaka podczas inauguracji konferencji Państwo 2.0.

Wiceszef resortu oznajmił również, iż innowacyjność oraz konkurencyjność w gospodarce koniecznie powinna być oparta na elektronicznych systemach komunikacji, również dotyczy to sfery publicznej. W związku z tym warto tworzyć złożony system e-administracji zapewniający osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom prężny oraz komfortowy dostęp do realizacji cyfrowych usług.

Kolejny bodziec do wzrostu cyfrowego stanowią również fundusze europejskie. Sam Program Polska Cyfrowa umożliwił przekazanie blisko 9 mld zł na rzecz wzmacniania cyfrowych fundamentów Polski. Działania współfinansowane poprzez POPC sprawią, że każdy Polak uzyska dostęp do szybkiego Internetu, którego przepustowość równa się przynajmniej 30 Mb/s, jak również nowoczesnych e-usług i publicznych wiadomości.