mobile logo

(B+R) Projekty Badawczo-Rozwojowe

posted on 26 lutego 2015 / IN ogólnopolskie /

Program Inteligentny Rozwój przeznacza prawie połowę swojego budżetu na wsparcie dla projektów Badawczo-Rozwojowych. Stąd skrót (B+R). Budżet ten ma wspomóc przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które mogą być prowadzone samodzielnie lub w konsorcjach. Dodatkowo przedsiębiorca mający zbyt mały potencjał na samodzielne wykonywanie prac, może skorzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów, zlecając im część zadań.

Projekty z zakresu B+R powinny obejmować innowacje procesowe lub produktowe np. nowe rozwiązania organizacyjne lub marketingowe.

Program Inteligentny Rozwój, w którym znajduje się budżet dla projektów badawczo-rozwojowych, będzie powiązany z obszarami Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. W tym obszarze wybrano dziedziny obejmujące naukę i gospodarkę, stanowiące potencjał w kierunku rozwoju Polski.
Krajowe specjalizacje podzielono na działy tematyczne, które obejmują:

  • zrównoważoną energetykę;
  • zdrowe społeczeństwo;
  • surowce naturalne i gospodarkę odpadami;
  • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe;
  • biogospodarkę rolno-spożywczą, środowiskową i leśno-drzewną.