mobile logo

Bony na innowacje jako metoda finansowania współpracy naukowej oraz biznesowej

posted on 4 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Od dnia 6 czerwca 2016 roku mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (MŚP) uzyskają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup usług związanych z opracowaniem nowego bądź w znacznym stopniu ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji bądź projektu wzorniczego. Praktycznie ujmując, usługi te będzie można świadczyć wobec przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez jednostki naukowe.

Bony na rzecz innowacji stanowią instrument skierowany na naukowców oraz przedsiębiorców, którzy pragną zająć się współpracą stanowiącą podstawę skutecznej komercjalizacji polskich idei. Szacunkowo, w efekcie zespolenia świata nauki oraz biznesu powstanie blisko 1500 nowych produktów. Tę informację przekazała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Kapitał konkursowy wynosi 62,5 mln złotych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmie się przyjmowaniem aplikacji zgłoszeniowych w czterech, następujących po sobie dwumiesięcznych etapach, do dnia 30 stycznia 2017 roku.