mobile logo

Czym jest EPA?

posted on 10 lutego 2015 / IN ogólnopolskie /

EPA jest innowacyjną inicjatywą, która wykorzystuje możliwości unijne na rozwój biznesu i określonych terytoriów. Jej uwaga poświęcona jest małym i średnim przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom, sieciom, organizacjom publicznym i prywatnym. EPA poprzez swoją pracę pomaga realizować projekty unijne. Ogólna koncepcja tej organizacji to wspieranie rozwoju inicjatyw wzrostu przedsiębiorczości, łącząc: strategiczny plan działań i wsparcia ze strony idei projektu finansowania unijnego. Łączy stowarzyszenia, sieci, organizacje publiczne i prywatne (ponad 35 000 przedsiębiorstw należących do Przedsiębiorstw Przemysłowo-Handlowych, ponad 400 regionalnych i lokalnych przedstawicielstw oraz ponad 4800 doświadczonych projektów unijnych partnerów z całego świata. Jej specjalności, to: lobbing, marketing i promocja, edukacja i doskonalenie zawodowe, strategicznie rozwiązania w środowisku pracy.

Projekty unijne realizowane przez ten akcelerator obejmują następujące usługi i korzyści:

  • pomoc unijnym projektom w Polsce
  • realizacja planu finansowania na lata 2014-2020 orazogólnedoradztwo wprogramach finansowania