mobile logo

Aktualizacja wykazu kart projektów subregionalnych

posted on 17 lutego 2016 / IN małopolskie /

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM) doszło do przekazania informacji na temat zamieszczenia poniższej aktualizacji ewidencji kart projektów przekazanych na terenie Subregionu Sądeckiego przez wzięcie pod uwagę w wykazie karty projektu nr RPOWM/SPR/SAD/2015/7.1.3/10. Całość kart projektów została przesłana za pośrednictwem drogi elektronicznej do IZ RPO WM w czasie wyznaczonym w Regulaminie wstępnej kwalifikacji, to znaczy do dnia 12 lutego 2016 roku.

Ze względu na powyższe informacje zgodnie z naborem kart projektów subregionalnych oraz w ramach Poddziałania 7.1.3 złożonych zostało w sumie 76 kart projektów na obszarze pięciu subregionów, gdzie dwanaście kart wycofano. Biorąc to pod uwagę do oceny formalniej skierowano 64 karty projektów:

– ewidencję przekazanych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym,
– ewidencję przekazanych kart projektów w Subregionie Tarnowskim,
– ewidencję przekazanych kart projektów w Subregionie Sądeckim,
– ewidencję przekazanych kart projektów w Subregionie Podhalańskim,
– ewidencję przekazanych kart projektów w Małopolsce Zachodniej,