mobile logo

Dotacje dla Firm

Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy ? Dotacje dla firm w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozwolą Twojej firmie rozwinąć skrzydła. Zgłoś się po DOFINANSOWANIE

Projekty Unijne

Przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty unijne od 2008 roku, dzięki nam zrealizujesz każdy projekt unijny na dowolny cel.

Masz pomysł ?

Masz pomysł na rozwój swojej działalności, firmy lub hobby ? Dzięki NAM pozyskasz środki na rozwój –  wypełnij Formularz o dotacje BEZ ZOBOWIĄZAŃ !!!

AktualnościOgólnopolskie

08
Feb
Na podstawie informacji pobranych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od momentu rozpoczęcia wdrażania programów do dnia 7 lutego 2016 roku, złożonych zostało 302,3 tysięcy zgłoszeń. Liczba ta dotyczy wniosków poprawnych przy uwzględnieniu kryteriów formalnych i na pełną sumę dotacji (środki unijne oraz środki krajowe) wynoszącą 615,9 mld zł. W tym czasie instytucja prowadząca nabór podpisała z beneficjentami aż 106 507 umów w sprawie dofinansowania na łączną sumę 402,7 mld zł kosztów kwalifikowalnych, wliczając dotację w części unijnej 286,6 mld zł, to daje 101,5 % alokacji w latach 2007-2013. Kwota wydatków podmiotów, które otrzymały dofinansowanie i uznane zostały za kwalifikowalne, wynika z …
Czytaj więcej
08
Feb
Zaplanowano już rozpoczęcie drugiego naboru wniosków w Programie Interreg Południowy Bałtyk. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 9 maja do 17 czerwca 2016 roku. Zgłoszenia może składać w ramach wszystkich osi priorytetowych. Dokumenty dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie Bieżące dokumenty dla podmiotów składających wnioski, czyli aktualny Podręcznik Programu wraz ze wzorem zgłoszenia o dotację, będzie udostępniony na stronie programu pod koniec kwietnia 2016 roku. Dlatego warto wcześniej zająć się pracą nad wnioskami. Plan szkoleń Drugi nabór związany będzie również z szeregiem szkoleń, warsztatów oraz spotkań konsultacyjnych, których organizatorami są Wspólny Sekretariat i Punkty Kontaktowe mieszczące się w Gdańsku, Szczecinie oraz Olsztynie. Warto poświęcić …
Czytaj więcej
90%

Zaakceptowanych wniosków

85%

Podpisanych umów

75%

Rozliczonych projektów