mobile logo

Dotacje dla Firm

Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy ? Dotacje dla firm w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozwolą Twojej firmie rozwinąć skrzydła. Zgłoś się po DOFINANSOWANIE

Projekty Unijne

Przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty unijne od 2008 roku, dzięki nam zrealizujesz każdy projekt unijny na dowolny cel.

Masz pomysł ?

Masz pomysł na rozwój swojej działalności, firmy lub hobby ? Dzięki NAM pozyskasz środki na rozwój –  wypełnij Formularz o dotacje BEZ ZOBOWIĄZAŃ !!!

AktualnościOgólnopolskie

26
Jul
Ukończono ocenę projektów przekazanych na podstawie pierwszego naboru aplikacji o dotację wobec osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Do udzielenia wsparcia wyznaczono 18 projektów. Wspomniane projekty uzyskają w sumie dotacje z UE w wysokości 244,6 mln złotych. Gdzie trafią dotacje? Dotacja przekazane zostaną na realizację 9 projektów związanych z infrastrukturą zabytkową (kapitał UE 161,4 mln zł), cztery projekty dotyczyć będą infrastruktury niezabytkowej (kapitał unijny 32,8 mln zł), 5 projektów ściśle będzie związanych z zakupem sprzętu oraz zaopatrzenia (kapitał unijny 50,3 mln zł) Pierwszy nabór aplikacji konkursowych na rzecz …
Czytaj więcej
25
Jul
Zgodnie z danymi wygenerowanymi poprzez Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13 od dnia powołania do życia programów do dnia 24 lipca 2016 roku. Złożonych zostało 302,4 tysięcy aplikacji zgłoszeniowych. które były poprawne pod względem formalnym. Ich całkowita wartość dotacji (jednocześnie środki unijne oraz kapitał krajowy) wyniosła 616,0 mld zł. Jednocześnie ten sam okres był czasem podpisania wraz z beneficjentami 106 323 umów dotyczących dotacji na całkowitą sumę 398,0 mld złotych kosztów kwalifikowalnych, wliczając dotację we fragmencie unijnym, czyli 285,0 mld złotych, co daje 100,6 %. alokacji w latach 2007-2013. Wartość kosztów beneficjentów, jakie uznane zostały za kwalifikowalne wynika z przekazanych aplikacji zgłoszeniowych, …
Czytaj więcej
90%

Zaakceptowanych wniosków

85%

Podpisanych umów

75%

Rozliczonych projektów