mobile logo

Dotacje dla Firm

Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy ? Dotacje dla firm w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozwolą Twojej firmie rozwinąć skrzydła. Zgłoś się po DOFINANSOWANIE

Projekty Unijne

Przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty unijne od 2008 roku, dzięki nam zrealizujesz każdy projekt unijny na dowolny cel.

Masz pomysł ?

Masz pomysł na rozwój swojej działalności, firmy lub hobby ? Dzięki NAM pozyskasz środki na rozwój –  wypełnij Formularz o dotacje BEZ ZOBOWIĄZAŃ !!!

AktualnościOgólnopolskie

03
Jun
W dniu 31 maja 2016 roku zakończony został nabór aplikacji na projekty dotyczące infrastruktury drogowej w drugim priorytecie programu o nazwie „Zrównoważony transport transgraniczny”. Wspólny Sekretariat Techniczny przyjął osiem wniosków dotyczących dofinansowania na całkowitą kwotę 39,3 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Lista przekazanych aplikacji, jakie mają podlegać ocenie udostępniono na stronie internetowej programu. Komitet Monitorujący przeprowadzi ocenę i dokona wyboru projektów przeznaczonych do dotacji we wrześniu 2016 roku. Przyjmowanie wniosków potrwa od 26 stycznia do 31 maja 2016 roku. Na rzecz dofinansowania projektów wyznaczono kwotę w wysokości 29,79 mln euro z EFRR.
Czytaj więcej
02
Jun
Uruchomiono konkurs dotyczący projektów typu „kapitał zalążkowy” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk. Przyjmowanie wniosków realizowane będzie do dnia 17 czerwca 2017 roku. Dotacja skierowana jest m.in. do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz prywatnych, które wykazują charakter non – profit. Pomoc „seed money“ udzielana jest wobec przygotowania pomysłu projektowego. Środki na rzecz projektu można wykorzystać na realizację działań takich jak: szukanie partnerów, wykonywanie analiz rynkowych, szkolenia celem określenia wartości bazowych wskaźników bądź oszacowania zainteresowania określonej grupy docelowej. Wiadomości związane kwalifikowalnością działań oraz możliwość naboru znaleźć można w Szczegółowych warunkach konkursowych. Kapitał zalążkowy może zostać przekazany wobec tworzenia pomysłów projektowych zgodnie z …
Czytaj więcej
90%

Zaakceptowanych wniosków

85%

Podpisanych umów

75%

Rozliczonych projektów