mobile logo

Dotacje dla Firm

Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy ? Dotacje dla firm w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozwolą Twojej firmie rozwinąć skrzydła. Zgłoś się po DOFINANSOWANIE

Projekty Unijne

Przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty unijne od 2008 roku, dzięki nam zrealizujesz każdy projekt unijny na dowolny cel.

Masz pomysł ?

Masz pomysł na rozwój swojej działalności, firmy lub hobby ? Dzięki NAM pozyskasz środki na rozwój –  wypełnij Formularz o dotacje BEZ ZOBOWIĄZAŃ !!!

AktualnościOgólnopolskie

31
Aug
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w Poddziałaniu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. Przyjmowanie wniosków w formie projektów potrwa od 30 września 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. Konkurs skierowany jest do: - państwowych bądź współpracujących z MKiDN instytucji kultury, - Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, jak również archiwów państwowych, - ogólnopolskich dostawców radiowych oraz telewizyjnych, - jednostek administracji krajowej i jednostek podległych im bądź nadzorowanych przez nie, - bibliotek wymienionych w załączniku w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku, które dotyczyło krajowych zasobów bibliotecznych. Wsparcie może zostać przekazane na rzecz projektów, które przyczynią się do cyfrowego udostępniania zbiorów kultury. Celem uzyskania …
Czytaj więcej
31
Aug
Pojawiła się możliwość uzyskania wsparcia finansowego projektów w Działaniu 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Ocena projektów zostanie przeprowadzona w trybie konkursowym, a przyjmowanie wniosków potrwa od 30 września 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. Organizatorem konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Podobnie, jak w typie I projektów, również typ II zakłada przekazanie wsparcia na rzecz centralnych jednostek administracji rządowej oraz jednostek podległych bądź nadzorowanych poprzez centralne jednostki administracji rządowej. Na dofinansowanie mogą liczyć również placówki zajmujące się działalnością naukową i uczelnie. Ponadto w konkursie mogą wziąć udział urzędy wojewódzkie, pod warunkiem iż działają na zasadzie partnerstwa wraz …
Czytaj więcej
90%

Zaakceptowanych wniosków

85%

Podpisanych umów

75%

Rozliczonych projektów

Newsletter UnijneProjekty.pl Dotacje dla firm

Wyrażam zgodę na otrzymanie oferty(można zrezygnować w każdej chwili).

Email marketing powered by FreshMail