mobile logo

Dotacje dla Firm

Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy ? Dotacje dla firm w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozwolą Twojej firmie rozwinąć skrzydła. Zgłoś się po DOFINANSOWANIE

Projekty Unijne

Przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty unijne od 2008 roku, dzięki nam zrealizujesz każdy projekt unijny na dowolny cel.

Masz pomysł ?

Masz pomysł na rozwój swojej działalności, firmy lub hobby ? Dzięki NAM pozyskasz środki na rozwój –  wypełnij Formularz o dotacje BEZ ZOBOWIĄZAŃ !!!

AktualnościOgólnopolskie

15
Apr
Dnia 13 kwietnia 2016 roku z inicjatywy wiceministra rozwoju Witolda Słowika zatwierdzony został zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (wersja 1.4). Aktualizacje dotyczyły: Sektora Energetycznego - usunięte warunkowo poddziałanie 1.4.2. związane z ogólnopolskim programem popularyzacji wiedzy oraz promowania inteligentnych systemów przesyłania oraz dystrybuowania energii. W dodatku zaktualizowano wiadomości odnoszące się do narzędzi zwrotnych i wypełnione wskaźniki produktu na rzecz poddziałania 1.3.3 związanego z ogólnopolskim systemem pomocy doradczej wobec sektora publicznego, mieszkaniowego i firm z zakresu wydajności energetycznej i OZE. Sektor Środowiska - aktualizacje w typie doprecyzowującym. Dla działania 2.1 rozszerzony został katalog potencjalnych beneficjentów o Państwowy …
Czytaj więcej
14
Apr
Zakończono ocenę wniosków konkursowych dotyczących konkursu na mikroinnowacje społeczne. Wsparcie zostało przyznane na rzecz 18 projektów, dzięki czemu pomoc uzyskają najbardziej ciekawe, nowoczesne pomysły, które służą polepszeniu standardów usług społecznych. Przeszło 48 mln zł pochodzących z Programu Wiedza Edukacja Rozwój przekazanych zostanie na rzecz nowych instrumentów z zakresu kształcenia ustawicznego, usług opiekuńczych, integracji zawodowej osób, które oddalone są od rynku pracy, jak również wobec pomocy dla osób młodych kończących proces edukacji. Projektodawcy będą mieć za zadanie znaleźć oraz dotrzeć do osób oraz podmiotów, jakie dysponują pomysłami na rozwiązanie problemu odnośnie jednego z czterech wyznaczonych powyżej obszarów. Innowatorzy zostaną wsparci poprzez projektodawcę …
Czytaj więcej
90%

Zaakceptowanych wniosków

85%

Podpisanych umów

75%

Rozliczonych projektów