mobile logo

Dotacje dla Firm

Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy ? Dotacje dla firm w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozwolą Twojej firmie rozwinąć skrzydła. Zgłoś się po DOFINANSOWANIE

Projekty Unijne

Przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty unijne od 2008 roku, dzięki nam zrealizujesz każdy projekt unijny na dowolny cel.

Masz pomysł ?

Masz pomysł na rozwój swojej działalności, firmy lub hobby ? Dzięki NAM pozyskasz środki na rozwój –  wypełnij Formularz o dotacje BEZ ZOBOWIĄZAŃ !!!

AktualnościOgólnopolskie

03
Jul
Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z II Osią priorytetową Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, ogłoszony został Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych potrwa w terminie od 4.08.2015 do 17.08.2015. Wnioski należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Wnioski można składać w wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SOWA obsługującego zgłoszenia aplikacyjne, jak również w wersji dokumentu papierowego opatrzonego podpisem osoby uprawnionej. Podmiotem składającym wniosek w formie projektu może być jedynie organizacja pozarządowa, która działa reprezentując interesy osób niepełnosprawnych. Poprzez konkurs zostaną wyłonione projekty, których celem jest …
Czytaj więcej
03
Jul
Już od dnia 1 lipca 2015 roku można korzystać z Bazy Konkurencyjności, która powstała z myślą o beneficjantach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Obowiązkowo każdy z beneficjentów powinien za jej pośrednictwem publikować pytania i rezultaty czynności. Baza ta, to nic innego, jak portal internetowy, który umożliwia publikację ofert celem przeprowadzenia analizy rynkowej oraz dokonania wyboru realizatora zapytania. Dzięki Bazie zostanie zapewniona przejrzysta wizja oraz dostępność do ofert publikowanych ze strony biorców dotacji. Zgodnie z zasadami konkurencyjności, na temat których znajdziemy informacje w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. Reguła konkurencyjności w przedziale 2014-2020 obowiązuje wobec odbiorców dofinansowania, który zobowiązani są …
Czytaj więcej
90%

Zaakceptowanych wniosków

85%

Podpisanych umów

75%

Rozliczonych projektów